„Uneori, ca profesor, te simți aproape ca și când ai preda păpușilor. Când experimentează și caută soluții, „păpușile” se trezesc însă la viață”

By martie 27, 2023Blog

Adoptată în urmă cu câțiva ani, programa de chimie pentru gimnaziu stabilește o serie de competenţe specifice, derivate din competenţele generale, pe care elevii trebuie să și le formeze în clasele a VII-a și a VIII-a. Însă pentru mulți dintre profesori, termenul de competență rămâne unul abstract, greu de observat și cuantificat în timpul activității didactice. În timpul cursului „Învățarea centrată pe competențe – de la proiectare la evaluare”, 20 de profesori de chimie din județul Vrancea, dar și 2 din Teleorman și 2 din Dâmbovița au descoperit cum pot fi identificate competențele pe baza comportamentelor observabile ale elevilor, cum pot fi ele evaluate și mai ales cum pot fi formate, cu ajutorul unor metode moderne de predare-învățare, precum învățarea prin investigație.

Organizat de Centrul de Evaluare și Analize Educaționale, cursul le-a avut drept formatoare pe Cristina Enoiu, inspector de chimie în cadrul ISJ Vrancea și profesor de chimie la Colegiul Tehnic ”Valeriu D. Cotea”, Focșani, și pe Rodica Răcășanu, profesor de chimie la Colegiul Național ”I.L.Caragiale”, Moreni, județul Dâmbovița. „Cursul a plecat de la soluție, nu de la problemă. Enunțând competența, descriind felul în care ea se traduce în comportamentul observabil al elevilor, ajungi la activitățile de predare-învățare prin care o formezi la clasă”, explică Rodica Răcășanu, care a fost, anterior, și formator pentru profesorii din Dâmbovița. La început, întregul proces li s-a părut dificil profesorilor. „Cum poți să afli, de fapt, ce este în mintea elevilor? La început când le vorbeam profesorilor de comportamente observabile, când începeam să operaționalizăm competențele specifice și să ajungem la activități și unități de învățare, li se părea ceva foarte greu de realizat. În momentul în care am făcut exerciții și am făcut pași din aproape în aproape, a ieșit foarte bine. Iar profesorii veneau încântați la ora următoare, ne povesteau că au aplicat la clasă și că au avut succes”, povestește Rodica Răcășanu, care a vorbește despre deschiderea și seriozitatea cursanților. „Teoria pe care o făceam o puneau imediat în practică, iar apoi discutam ce s-a întâmplat la clasă. Dacă nu înțelegeau ceva, discutam imediat, iar lucrurile se remediau. Au colaborat foarte bine pe grupe, au comunicat bine, iar acest lucru s-a văzut în rezultate”, punctează Rodica Răcășanu. O noutate adusă de curs a fost partea în care profesorii au fost învățați să evalueze competențele elevilor după modelul folosit la testările internaționale precum TIMSS și PISA.

„Cursul leagă foarte bine conținutul din programă de competențele vizate și de realitățile copilul de de la ora actuală”

Rodica Ionescu, profesoară de chimie la Liceul Teoretic Videle, județul Teleorman, a fost una dintre cursante. „Cursul a structurat foarte bine anumite lucruri pe care le cunoșteam și foloseam, dar la nivel intuitiv. Este foarte aplicativ și foarte bine gândit din perspectiva a ceea ce vrem noi să facem cu copiii. Leagă foarte bine conținutul din programă de competențele vizate și de realitățile copilul de de la ora actuală. Mi-a plăcut, l-am recomandat, pentru că este serios și are rezultate benefice și mi-aș dori ca un astfel de curs să existe și la alte discipline. Eu sunt și metodist și am văzut câtă nevoie este de acest lucru”, spune Rodica Ionescu. 

A transpus experiența de la curs și în sala de clasă și a văzut beneficiile metodei investigației asupra copiilor. Atunci când sunt puși în situația de a descoperi pe cont propriu explicația unui fenomen, aceștia sunt mai curioși și implicați. Acest lucru este deosebit de valoros, în contextul în care elevii sunt de multe ori dezinteresați și apatici la ore. „Uneori, ca profesor, te simți aproape ca și când ai preda păpușilor. Când experimentează și caută soluții, „păpușile” se trezesc însă la viață. Iar tu te simți bine că acele 50 de minute din viața lor nu au trecut în van”, arată Rodica Ionescu.

Corina Giurcă, profesoară de chimie la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” din Focșani, județul Vrancea, a vorbit la rândul său despre eficiența cursului de formare. „Scopul cursului a fost de a ne ghida să sporim interesul elevilor pentru chimie, pentru științe în general, folosind strategii didactice active și atractive, astfel încât elevii să devină participanți la propria lor învățare. Pe parcursul, am exersat aplicarea strategiei didactice numită investigația științifică. Am făcut acest lucru pornind mai întâi de la planificarea materiei și a unităților de învățare pe competențe. Este o etapă necesară și obligatorie pentru mine, ca profesor, să mă raportez tot timpul la aceste documente ca să mă asigur că ritmul de de parcurgere al conținuturilor este cel pe care mi l-am propus, organizând, firește, activitățile în funcție de necesitățile clasei, de particularitățile elevilor. Pe mine, învățarea bazată pe investigație m-a ajutat să ghidez elevii să cerceteze, să exploreze, să creeze și să comunice între ei ca să găsească răspunsul la o problemă. Le puneam o întrebare declanșatoare și, pe baza investigației structurate, trebuiau să găsească soluția. Asta îi făcea să se simtă un fel de detectivi chimiști”, a explicat profesoara.

Cursul organizat de CEAE a fost finanțat din fondurile strânse prin Galantom, cu sprijinul actorului Marius Manole și a numeroși donatori care au avut încredere în proiectele de reformare a predării științelor derulate de CEAE.

Fotografie: Pixabay