Despre proiectul ”Chimia altfel”

Proiectul urmărește schimbarea modului de învățare a chimiei, prin utilizarea metodelor inductive (de exemplu, metoda învățării prin investigație, a cărei utilizare și-a dovedit deja eficiența la fizică).
Durata: 24 luni
S-au implicat deja în susținerea acestui demers strategic BASF și Romgaz.

Detalii despre proiect

Necesitatea proiectului:

Proiectul oferă soluții pentru următoarele aspecte ale sistemului de educație din România:

1

scăderea interesului elevilor pentru științele exacte, inclusiv pentru chimie. Această scădere este determinată de modul abstract și, de multe ori, discursiv de predare a chimiei/ științelor exacte, de faptul că profesorii nu au acces la cursuri care să le prezinte metode moderne de predare – învățare, programa foarte încărcată pe care trebuie să o parcurgă elevii la clasă. Scăderea interesului elevilor pentru științe exacte se adaugă unei probleme poate chiar mai grave – scăderea motivației acestora de a veni la școală (elevii români au cea mai scăzută motivație dintre țările UE).
2

gradul scăzut de alfabetizare științifică a elevilor. Astfel, la testele PISA din 2015, 38,6% dintre elevii de 15 ani nu erau alfabetizați științific.
3

lipsa legăturii între competențele/ abilitățile pe care le formează școala și cele necesare pe piața muncii.

Rezultate:

 • 300 de profesori de chimie, ce dobândesc abilitățile necesare aplicării la clasă a noii abordări și care aplică la clasă noul mod de lucru și oferă feedback asupra calității materialelor;
 • Peste 7.500 de elevi din clasele a VII-a, a VIII-a, a IX-a și a X-a care studiază chimia cu profesorii implicați în proiect;
 • Interes crescut al elevilor pentru disciplina chimie;
 • Autorități, experți, părinți informați asupra avantajelor noii abordări.

Activități:

 • Organizarea de cursuri de formare pentru 300 de profesori de chimie, ce au ca scop dobândirea de abilități de aplicare la clasă a noului mod de lucru; cursul Învățarea științelor – abordări metodologice moderne este acreditat DFC-MEN; mai multe detalii aici.
 • Organizarea a două workshopuri pentru realizarea UI și a fișelor de lucru;
 • Aplicarea la clasă de către cei 300 de profesori a unităților de învățare, pe parcursul a doi ani școlari;
 • Colectarea de feedback de la profesori și monitorizarea aplicării la clasă;
 • Organizarea de întâlniri județene cu profesorii, partenerii locali;
 • Revizuirea UI și a fișelor de lucru în urma feedbackurilor primite;
 • Organizarea unei conferințe naționale, ce va avea ca scop prezentarea rezultatelor demersului efectuat.

Sponsori: