INOVĂM

Echipa noastră este activă în domeniul inovării
în educația publică din România
de opt ani.

CULTIVĂM CERCETAREA, INVESTIGAȚIA ȘI EXPERIMENTUL în sistemul de educație, îndrumându-i pe profesorii de științe să-și schimbe modul de a lucra cu elevii și arătându-le decidenților că abilitățile pe care un nou mod de predare le dezvoltă sunt cu adevărat în beneficiul copiilor. Ne focalizăm pe cercetare-inovare în educație și rafinăm permanent instrumentele de lucru, pe care mai apoi le punem la dispoziția profesorilor. Obiectivul nostru principal este să creştem gradul de alfabetizare ştiinţifică a elevilor sau, în termeni de CSR, să sprijinim educaţia STEM.

COMUNICĂM

COMUNICĂM PROACTIV cu toți cei preocupați de impactul pe care analfabetismul funcțional îl are la nivel micro și macro. Documentăm propriile experiențe și pe cele ale altor țări; publicăm analize și rapoarte tehnice; exemple de bune practici din statele care au realizat deja reforme de succes ale învățământului public; studii de impact și analize riguroase realizate de organisme internaționale cu expertiză. Dialogăm și colaborăm activ cu profesorii și cu alți stakeholderi interesați de sistemul public de educație: ONG-uri, decidenți, experți sau mediul de afaceri.

REALIZĂM

PROPUNEM POLITICI PUBLICE menite să ducă la scăderea procentului de analfabetism ştiinţific; creăm și derulăm programe; oferim soluții tehnice documentate deopotrivă pentru strategiile curriculare pentru științele exacte cât și pentru evaluarea/managementul școlar.

SCHIMBĂM

URMĂRIM SĂ GENERĂM schimbări ireversibile și cu impact măsurabil. Experiența acumulată în programul FIZICA ALTFEL, pornit de la zero în 2011, ne-au confirmat două premise: că schimbarea modului de lucru al profesorilor la clasă e posibilă – deja am pregătit, asistat și sprijinit 2.700 din cei cca. 4.000 de profesori de fizică din România – și că trecerea la metoda învățării fizicii prin investigație are impact măsurabil asupra rezultatelor elevilor.

ÎN FINAL, tot ceea ce facem pe termen scurt/mediu are ca menire creșterea gradului de alfabetizare ştiinţifică/ funcțională a elevilor prin transformarea sistemului de educație. Pe termen lung, obiectivul nostru e o Românie mai competitivă.