Fără un model de acțiune clar, inovațiile tind să rămână blocate la sursă,
iar cei mai mulți nu beneficiază de ele

policy and regulations

Chiar și inovațiile benefice luptă să se impună în sistemele publice reale. Este știut că politicile și reglementările oficiale pot face o diferență semnificativă în succesul unei intervenții, deschizând cu adevărat calea către schimbare. În privința educației publice, acțiunile noastre urmăresc creșterea calității educației prin creșterea calității rezultatelor sistemului.

În acest sens, oferim autorităților publice consultanță și suport pentru o serie de probleme stringente: corelarea educației de bază a copiilor cu necesitățile actuale ale pieței muncii, diminuarea analfabetismului funcțional, standardizarea evaluărilor, respectiv reglementări pentru buna guvernare a școlilor. Propunerile de politici educaționale pe care le avem în vedere s-au dovedit deja funcționale în țări precum Germania, Polonia, Finlanda sau Ungaria.

evidence base

pentru a scala inovația pe
și între diferite niveluri de decizie

Construim o bază de date solidă, cu informații nu doar din sistemul românesc de educație, ci și din sisteme comparabile cu acesta. Acționăm în acest fel pentru că asemenea date sunt esențiale pentru a putea dovedi impactul și eficiența unor intervenții în educație, înainte ca ele să fie extinse la nivelul întregului sistem.

De asemenea, folosind modelarea macro-economică și analizele secundare pe date provenite de la evaluări naționale și teste internaționale, putem estima în termeni cantitativi impactul pe termen lung asupra economiei al unor politici educaționale coerente, care ar viza, de pildă, diminuarea analfabetismului funcțional în România. Folosirea bazelor de date și a modelelor de prognoză poate face ca investiția publică în educație să fie inteligentă, fără a fi necesare cheltuieli foarte mari.

Astfel, știm că învățarea prin investigație, învățarea prin colaborare, evaluarea formativă (în scopul învățării) și exploatarea în clasă a cunoașterii naive a copiilor favorizează, cu efecte dovedite, îmbunătățirea semnificativă a rezultatelor școlare. Mulți profesori și inspectori școlari au fost convinși de metodele noastre, arătându-și disponibilitatea să abordeze altfel predarea la clasă.

codified practice & shared leadership

În răspândirea inovației în educație, un rol central îl are acțiunea profesorilor și capacitatea acestora de a genera, prin activitatea lor de zi cu zi în clasă, schimbarea dorită. Practicile codificate pe care le dezvoltăm (instrumente de lucru la clasă,

dar și mecanisme de acțiune la nivel local), precum și  leadership-ul pe care îl transferăm în teritoriu îi ajută pe profesori să adopte și să adapteze mai ușor inovația la contextul lor local.

Această adaptare vine, însă, și cu provocări care doar rareori pot fi rezolvate de către o singură persoană. De obicei, este nevoie de colaborare și comunicare între profesori. De aceea, am ales să le punem la dispoziție profesorilor noștri tehnici de coaching (facilitare, împărtășire de experiențe) și de leadership situațional (este urmărită înțelegerea etapelor învățării, a nivelurilor de dezvoltare ale participanților la proces și adaptarea stilului personal pentru a răspunde nevoilor asociate fiecărui nivel), toate integrate în cursuri de dezvoltare profesională susținute de traineri cu expertiză în domeniu. Trainingurile sunt adaptate nevoilor fiecărei categorii de profesori implicați în programele noastre. Pentru conceperea și derularea acestor traininguri, apelăm la expertiza partenerilor noștri de la Human Invest.