despre STEM Curriculum Reform

Proiectul STEM Curriculum Reform: learning from the US experience  urmărește creșterea expertizei  unor persoane (profesori  specialiști în științele educației) interesate de reforma curriculară în zona STEM (științe, tehnologie, inginerie și matematică).

Finanțator: Romanian-American Foundation

Durata proiectului: 8 luni (februarie – octombrie 2016)

obiectivele proiectului

Cunoașterea noilor tendințe în educația STEM și a modului în care curriculumul pentru științe poate reflecta nevoile societății secolului XXI;
Cunoașterea modului în care procesul de reformă a fost organizat în SUA și a rolului organizațiilor profesionale în reformarea curriculumului și în structurarea politicilor publice în zona educației;
Cunoașterea felului în care sunt organizate asociațiile de profesori din SUA, ce tipuri de servicii oferă, cum își finanțează activitățile etc.;
Întărirea colaborării și facilitarea învățării reciproce între participanți (diferite discipline STEM) și reprezentanți ai Institutului de Științe ale Educației.

grupul țintă

Profesori de gimnaziu și liceu din disciplinele:

  • fizică
  • chimie
  • matematică.

Experți în educație.

activități

Organizarea a trei procese de grup pentru profesorii și experții care participă la program, ce vor urmări:

  • Definirea obiectivelor de învățare ale grupului pentru vizita de studiu din SUA (sesiunile de lucru 1 și 2);
  • Identificarea rezultatelor învățării și a pașilor următori după întoarcerea din vizita de studiu (sesiunea 3).

În iunie 2016, a avut loc o vizită de studiu în SUA, la care au participat profesori de fizică, chimie și matematică, experți, precum și reprezentanți ai Institutului de Științe ale Educației.

La sfârşitul lunii octombrie, a avut loc la Braşov un workshop cu o parte dintre colaboratorii apropiaţi pentru a discuta posibilele direcţii de evoluţie a proiectului în următorii ani.

Proiectul este finanțat de:

logo-raf