Începeți timpuriu trainingul pentru viitorii angajați. Investiți în educația de calitate, redirecționând 20% din impozitul pe profit sau 20% din impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

Atunci când recrutează, fiecare firmă își dorește oameni motivați, capabili să rezolve probleme complexe, să se adapteze situațiilor neprevăzute. Oameni care pot lucra autonom, în timp se armonizează cu ceilalți membri ai echipei pentru a atinge un scop comun. Oameni competenți și perseverenți. Însă la momentul depunerii unui CV e deja prea târziu să-ți dezvolți aceste calități, dacă nu ai făcut-o până atunci. Din păcate, școala românească eșuează să le dezvolte copiilor gândirea critică, abilitatea de a rezolva probleme complexe, spiritul colaborativ, exercițiul de a lua decizii corecte.

În urmă cu 9 ani, echipa Centrului de Evaluare și Analize Educaționale a început, de la firul ierbii, un proces de reformă a predării fizicii, care a presupus introducerea metodei investigației la clasă – un mecanism redutabil de antrenare a gândirii și de orientare a minții înspre rezolvarea de probleme.

În loc să primească de-a gata explicațiile și să fie puși să le memoreze, elevii primesc o întrebare legată de un fenomen la care se străduiesc să găsească singuri un răspuns.


„Îi dăm copilului posibilitatea să descopere, întotdeauna începem cu o întrebare care să-i stârnească curiozitatea. Când îi pui pe elevi să descopere singuri, ei devin mai dornici să afle și se simt mai interesați, mai pasionați.”

Daniela Tuțuleasa, profesor de fizică în județul Dolj.


Astfel le este stimulată curiozitatea naturală și autonomia în învățare și le sunt antrenate abilitățile de rezolvare de probleme.

Din 2015, Centrul de Evaluare și Analize Educaţionale promovează, prin proiectele sale, educaţia de calitate în școlile de stat din România, formând și sprijinind profesorii să utilizeze metode moderne în activităţile de la clasă. Dar ca să ajungem la toţi profesorii, avem nevoie și de ajutorul tău.
În timp, am pregătit peste 2500 de profesori de fizică, am creat mecanisme de sprijinire a acestora și am extins cu succes metoda investigației și la chimie. Iar astăzi elevii din clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a studiază dupa primele manuale de fizică redactate după metoda investigației

Investiţia ta aduce calitate în educaţia copiilor noștri.
Îți mulțumim!

Ce trebuie să faci?

Descarcă și completează cu datele societății contractul de sponsorizare:

După ce îl printezi și semnezi, îl poți trimite la sediul nostru din Calea Dorobanților, nr. 134-138, bl. 11, sc. B, et. 7. ap. 70,sector 1, București sau ni-l poți trimite pe mail la adresa contact@ceae.ro.