Redirectionați 3,5% din impozitul pe venit pentru educație.

Ce trebuie să faceți?

  1. Descărcați formularul 230 si completați-l cu datele dumneavoastră în secțiunea I.

Puteți completa și semna formularul în format digital cu ajutorul aplicației Adobe Acrobat Reader.

Dacă doriți să redirecționați până la 3,5% din impozitul pe venit pe o perioadă de 2 ani, bifați în Secțiunea II, punctul 2 căsuța „Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”.În situația în care nu cunoașteți suma pe care urmează să o redirecționați, rubrica nu se completează. Ea va fi calculată de către administrația financiară.

2. Printați-l, semnați-l și depuneți-l (personal sau prin poștă cu confirmare de primire) – până la 25 mai  la administrația financiară de care aparțineți.

Îl putem depune și noi pentru dumneavoastrădacă ni-l trimiteți scanat la adresa contact@ceae.ro până la data de 22 mai.

3. Îl puteți depune și online :

Dacă în anul precedent ați realizat venituri pentru care trebuie să depuneți declarația unică și prin intermediul acesteia puteți direcționa până la 3,5% din impozitul pe venit. Datele noastre care trebuie trecute în declarația unică sunt:

ASOCIAȚIA CENTRUL DE EVALUARE ȘI ANALIZE EDUCAȚIONALE

CIF: 33231079

Cont bancar (IBAN): RO40 BACX 0000 0011 2378 0002

Un profesor va avea posibilitatea să schimbe în bine destinul multor copii. Și acest lucru va fi posibil pentru că TU l-ai ajutat azi. Îți mulțumim!