Proiectul "Fizica altfel"

Învățarea fizicii prin investigație

De la ce probleme plecăm?

Dorindu-se transmiterea unei cantități mari de informații, programa de fizică a ajuns să fie destul de încărcată. Mai mult, fizica este predată în multe cazuri formalizat, neintuitiv, teoretic, discursiv, folosindu-se rareori experimente, o bună parte dintre elevi nereușind să mai înțeleagă ceea ce se face la clasă. Toate acestea au făcut ca fizica să fie privită de mulți elevi ca fiind una dintre cele mai dificile materii.

Soluțiile găsite

Una dintre cele mai eficiente metode în a-i face pe elevi să înțeleagă mai bine fenomenele studiate la științele naturii  este IBL (Inquiry Based Learning/ învățarea prin investigație de tip inductiv). Un elev învață prin investigație atunci când se află în fața unei probleme, când studiază cu atenție  datele și relațiile cauzale,  reușind să găsească cea mai bună soluție. Un rol important are aici și învățarea prin cooperare. Ele țin de învățarea centrată pe elev. IBL a fost introdusă în predarea științelor exacte în țări care acum sunt date ca exemple de bună practică (Germania, Portugalia, Polonia).
În cadrul proiectului Fizica altfel, profesorul devine un facilitator al cunoașterii și un partener al elevilor în învățare. Mai precis, în predarea oricărei teme din programa de fizică, profesorul începe lansând elevilor o întrebare/ problemă provocatoare („conflict cognitiv”). Pe parcursul lecțiilor, profesorul nu le oferă de la început răspunsul la întrebare sau explicația pentru fenomenul supus discuției, ci doar îi ajută să-l găsească singuri. Elevii au acum principalul rol în descoperirea explicației pentru fenomenul fizic discutat. De asemenea, profesorii activează cunoașterea anterioară, naivă și preștiințifică, a copiilor. Acest mod de lucru conduce la o înțelegere mai profundă a fenomenelor pe care le studiază (are loc o învățare de profunzime), fiind folosit și în procesele de raționare din viața de zi cu zi.

Beneficii

Modul de predare descris mai sus conduce nu doar la reapariția interesului copiilor pentru științele naturii, ci și la retrezirea curiozității pentru lumea înconjurătoare. Mai mult, majoritatea elevilor cu care se lucrează astfel reușesc să înțeleagă relevanța pentru viața de zi cu zi a temelor studiate la orele de științe exacte.
Pe de altă parte, acest mod de lucru conduce și la dezvoltarea unor deprinderi care au o importanță mare în economia actuală: gândirea critică, creativitatea, inițiativa, rezolvarea de probleme nestandard, evaluarea riscurilor, capacitatea de a lua decizii. Memorarea și utilizarea unor proceduri simple, repetitive au devenit secundare în multe joburi. Pe de altă parte, cineva își schimbă acum de 3-4 ori specializarea de-a lungul vieții active.

Personal mi-am folosit gândirea mai mult poate decât în tot restul săptămânii, deci am învățat și am reținut mult mai mult decât în oricare altă oră

Vezi toate opiniile

Ce oferă programul

Platformă de comunicare

pe care sunt încărcate toate materialele necesare

Curs de formare acreditat CEAE

Cursul este destinat profesorilor de fizică, chimie și biologie.

Un format de desfășurare a comisiilor metodice

astfel încât profesorii să fie sprijiniți eficient în aplicarea ghidului.

Elemente necesare aplicării ghidului la clasă

  • fișe de lucru pentru toate unitățile de învățare
  • experimente cu materiale la îndemână
  • instrumente de evaluare, materiale privind managementul clasei etc.

Impact

În anul 2012, 1100 de elevi de gimnaziu și liceu din 10 județe au intrat într-un program de pilotare a Învățării fizicii prin investigație.  După un an, în 2013, am măsurat progresele lor folosind statistica și un design experimental uzual în științele sociale, cu un grup martor și un grup pilot pe care le-am comparat. La experiment au participat aproximativ 300 de elevi de clasa a șaptea.

Grupul Pilot

18%

Grupul Martor

4%

 Grupul pilot și-a îmbunătățit performanțele în medie cu 18% după un an.

Grupul martor și-a îmbunătățit performanțele cu  doar 4% după un an.

Cum vi s-au părut noile ore de fizică?

MAI INTERESANTE

Ce v-a plăcut în mod special?

EXPERIMENTELE

Lecțiile de fizică m-au ajutat să înțeleg mai bine...

FENOMENELE

Proiectul este finanțat de:

logo-raf

si se desfășoară în parteneriat cu:

logo-hi

Sponsori