Prin oferta noastră, ne adresăm în egală măsură profesorilor, părinților, autorităților publice din educație, organizațiilor non-guvernamentale și mediului de afaceri.

Profesori

curs de formare pentru aplicarea la clasă a învățării prin investigație (IBL), inclusiv materiale suport aferente;
training Leadership situațional II;
asistare în procesul de aplicare la clasă a IBL.

Părinți

 ore de științe exacte în paradigma educațională modernă a învățării prin investigație (IBL), care se desfășoară în sistemul public de educație, deci fără costuri suplimentare; avantajul principal al acestei abordări este creșterea nivelului de înțelegere și a interesului pentru științele naturii;
metode de lucru active cu copiii chiar în mediul școlar, fără să fie necesară înscrierea acestora în programe non-formale sau de educație alternativă. Metodele active favorizează:
dezvoltarea gândirii critice;
 dobândirea cunoștințelor prin cercetare proprie și în echipă;
 autonomie în învățare;
 formarea unor abilități practice și de aplicare a cunoașterii dobândite în viața de zi cu zi și, ulterior, în viața profesională.

Autorități publice din educație

 soluții de adaptare a programelor actuale la paradigma educațională IBL;
 soluții de adaptare a evaluărilor naționale la standardele internaționale, care valorifică IBL; utilizarea Item Response Theory în conceperea de teste și analizarea rezultatelor;
 date și analize complexe cu privire la eficiența politicilor educaționale ce vizează reforma curriculară, în special în direcția implementării IBL.

Organizații din domeniul educației

 consultanță în implementarea IBL la o serie de discipline, precum: chimie, biologie și matematică. În urma derulării proiectului de aplicare a IBL la fizică, am reușit să construim un mecanism eficient de implementare a IBL în sistemul formal de educație din România;
 instrumente de evaluare a impactului programelor de intervenție în educație.

Mediul de afaceri

analize care arată cum economia (creșterea și competitivitatea) este influențată de diferite tipuri de intervenții în educație;
 modelări ale relației predictive dintre învățarea activă și performanța academică (care contează pentru majoritatea angajatorilor).