STUDIU DE IMPACT – PROGRAMUL “Fizica Altfel”

Peste 2.500 de profesori de gimnaziu și liceu pregătiți să predea fizica prin investigație

Cercetarea impactului programului “Fizica Altfel”

Stadiul la care a ajuns în prezent programul ”Fizica Altfel” (peste 2.500 de profesori de gimnaziu și liceu pregătiți să predea fizica prin investigație) face necesară realizarea unui studiu de impact.Beneficiarii acestui program sunt atât profesorii (care primesc un curs de pregătire profesională și un mecanism de sprijin pentru predarea la clasă după terminarea cursului), cât și elevii care, prin intermediul noului format al orelor de fizică, încep să dezvolte abilități investigative proprii și interes pentru studiul fizicii.

De aceea, atunci când ne referim la impactul programului ”Fizica Altfel” în sistemul de educație publică, avem în vedere un concept ceva mai complex: pe de o parte, ne uităm la abilitățile investigative și la interesul pentru studiul fizicii al elevilor care sunt expuși la noile metode de predare; iar pe de altă parte, ne uităm la competența de predare și la utilizarea la clasă a investigației, precum și la felul în care aceste metode noi influențează motivația profesională a profesorului.

Pentru că efectul programului asupra elevilor depinde în primul rând de efectul său asupra profesorului, care este beneficiarul direct al cursului și al mecanismului de sprijin, ne propunem să analizăm două tipuri de efecte: (i) efectul direct al noului format al orelor de fizică asupra elevilor; respectiv (ii) efectul mediat de profesor (adică, de modul în care acesta a învățat să folosească noile metode la ore și de motivația sa profesională).

Metode de cercetare

Pentru acest studiu de impact, vom aplica o serie de măsurători de abilități și cunoștințe, dar și măsurători cu caracter non-cognitiv (ne vom uita la motivație, la interes, la autoeficacitate etc.) atât pe profesori, cât și pe elevi, măsurători pe care, la final, le vom corela într-o analiză cantitativă complexă (una dintre intențiile noastre este să folosim modelarea cantitativă SEM).

Design

Design-ul acestui studiu de impact este unul mixt, în sensul că vom îmbina (i) un design longitudinal (cu durata de un an și două luni) cu măsurători repetate (atât pe profesori, cât și pe elevi) cu (ii) un design cu grup de control (cel mai probabil, un grup de comparație), pentru a controla cât mai bine factorii exogeni care nu țin propriu-zis de intervenția noastră.

Instrumente de măsurare

Pentru măsurătorile propuse, vom aplica o serie de instrumente pe care le vom dezvolta chiar noi sau le vom adapta. Astfel, pentru măsurătorile de abilități și cunoștințe, vom construi, împreună cu profesori de fizică cu experiență din program, instrumente de măsurare proprii. Pentru scalele non-cognitive, vom adapta și completa o serie de instrumente aplicate în alte cercetări validate anterior (precum TALIS).

Parteneri internaționali

Parteneri (colaboratori) din România

  • Prof. Gabriel Negrea
  • Prof. Florea Măceșanu
  • Prof. Artemiza Pascu
  • Prof. Daniela Sacarelis
  • Prof. Violeta Chirou
  • Prof. Daniela Țepeș
  • Prof. Gabriela Deliu
  • Prof. Camelia Tabără
  • Prof. Diana Coman
  • Fundaţia ŞTIM –  a construit platforma pentru testarea on-line a profesorilor și elevilor

Finanțator

cu sprijinul

Bugetul total

143,259 US $, din care 18,750 US $ reprezintă contribuția CEAE.

Durata proiectului

1 ianuarie 2019 – 30 iulie 2022.