Ministerul Educației îi încurajează pe profesorii de fizică să predea fizica prin metoda investigației, folosită în cadrul proiectului „Fizica Altfel”

By noiembrie 23, 2016Noutăți

home-slide1

Ministerul Educației a adresat marți profesorilor de fizică din România o scrisoare metodică prin care aceștia sunt încurajați să predea fizica prin metoda investigației.

„În vederea promovării unui demers didactic modern, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pune la dispoziția profesorilor care predau fizică și a tuturor persoanelor interesate o nouă abordare, dezvoltată în ultimii 5 ani în cadrul programului „Fizica altfel”, derulat de Centrul de Evaluare și Analize Educaționale şi Societatea Română de Fizică.

Ideea de bază a programului este conceptul de învățare prin investigație de tip inductiv (Inquiry Based Learning). Un elev învață prin investigație atunci când se află în fața unei probleme, când studiază cu atenție  datele și relațiile cauzale, reușind să găsească cea mai bună soluție, rolul profesorului fiind de facilitator al cunoașterii și de partener al elevilor în învățare”, se arată în scrisoarea metodică a Ministerului Educației.

Unul din rezultatele concrete al derulării acestui program este că peste 1.500 de profesori au fost pregătiți în ultimii cinci ani în cadrul programului „Fizica altfel„, dezvoltat de CEAE şi SRF, pentru a preda fizica prin metoda investigației. Acest lucru înseamnă că 25% dintre profesorii de fizică din România au instrumentele pentru a-i ajuta pe elevi să fie atenți la lumea înconjurătoare, să își dezvolte propriile mecanisme de raționare, să găsească soluții la probleme complexe, să fie creativi și să lucreze în echipă. Pe de altă parte, au fost deja pregătiţi formatori în 24 de judeţe pentru a-i învăţa pe profesori să aplice la clasă noile metode de abordare a temelor din programa de fizică, incluse în „Ghidul metodologic de predare a fizicii”.

Această scrisoare este însoțită de o notă explicativă pentru abordarea propusă, referinţe bibliografice, o arhivă conţinând exemple de derulare a lecţiilor de fizică pentru toţi anii de studiu şi un document conţinând resurse web. Realizarea acestor materiale a fost posibilă prin efortul a zeci de profesori de fizică şi experţi din toată ţara, cărora le mulţumim. Găsiţi aici detalii despre munca acestora. O contribuţie importantă a avut dna Liliana Ciascai, de la UBB, care a scris fundamentarea abordării propuse în ghid. Aproape toate materialele realizate în program au trecut printr-un proces de peer-review (le găsiţi aici), primind astfel şi avizul conducerii Societăţii Române de Fizică. Precizăm că toate unităţile de învăţare au fost verificate din punct de vedere ştiinţific de cadre didactice din cadrul facultăţilor de fizică din principalele universităţi din ţară.  În ultimii ani, a existat o colaborare strânsă cu Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti în procesul de derulare a cursurilor de formare.

 

Învățarea prin metoda investigației reprezintă un set de practici educaţionale care promovează un proces de învăţare ghidat de întrebări și este utilizată frecvent în ţările europene cu sisteme de educaţie performante. Introducerea acesteia, alături de alte măsuri, a condus în ultimii 15 ani la creşteri semnificative ale punctajelor la testele PISA și TIMSS pentru țări ca Germania sau Polonia. Această abordare are numeroase avantaje: stimulează curiozitatea elevilor, asigură exersarea gândirii critice şi a capacităţii de reflecţie, elevii reuşesc să caute răspunsul la întrebări folosindu-se de dovezi colectate chiar de ei, cultivă autonomia în învăţare etc. Toate acestea contribuie la creşterea nivelului de alfabetizare ştiinţifică a elevilor.

 

Acest tip de învățare cuprinde o serie de trăsături etapizate, ce facilitează aplicarea sa la clasă. De aceea, unităţile de învăţare sunt concepute având în vedere următoarele secvenţe:

– prezentarea în faţa elevilor a unei situaţii intrinsec motivante, a unei situaţii din viaţa de zi cu zi, ce permite identificarea/formularea unei probleme ştiinţifice;

– lansarea unei întrebări deschise ce reprezintă punctul de plecare al investigaţiei ştiinţifice în care se vor angaja elevii;

– furnizarea de răspunsuri de către elevi sau formularea altor întrebări, prin care elevii ajung să identifice un mod de abordare al întrebării iniţiale;

– proiectarea experimentelor şi selectarea instrumentelor de investigare, etapă ce necesită colaborarea între elevi;

– realizarea propriu-zisă a experimentelor, colectarea datelor şi interpretarea acestora, prin lucrul în echipă;

– dacă este cazul, reformularea întrebării iniţiale pe baza datelor obţinute şi refacerea experimentelor pentru a colecta alte date, în funcţie de întrebarea revizuită;

– formularea concluziilor (prezentare orală, prezentare tip poster, proiect etc.) şi argumentarea acestor concluzii de către elevi.

 

Programul „Fizica altfel” a fost realizat cu sprijinul Romanian-American Foundation şi BRD Groupe Societe Generale. De asemenea, a existat sprijin financiar din partea OMV-Petrom şi Garanti Credite de Consum.

Colaborarea cu Human Invest a fost foarte importantă în a-i sprijini eficient pe profesori să-şi schimbe modul de predare la clasă.

 

Mulţumim tuturor!