Noua programă. Elevii din școlile românești vor învăța fizica prin metoda investigației

By martie 8, 2017Noutăți

Ministerul Educației a aprobat noile programe după care vor învăța elevii de gimnaziu, iar în ceea ce privește fizica progresele sunt remarcabile. Este pentru prima dată când programa abordează fizica din perspectiva investigației și are drept țintă majoră alfabetizarea științifică a tinerilor, care le va permite acestora să își dezvolte capacitatea de a face raționamente și găsi soluții.

Propusă pentru prima dată în România de programul „Fizica Altfel”, derulat de Centrul de Evaluare și Analize Educaționale în parteneriat cu Societatea Română de Fizică, metoda investigației îi ajută pe elevi să învețe să își pună întrebări referitoare la diferitele fenomene, să caute explicații, să identifice relațiile dintre cauză și efect și să își dezvolte mecanismele de gândire.

 

Elevi care învață fizica cu bucurie

Daniela Sacarelis, care a făcut parte din grupul de lucru care a elaborat programa, a văzut ce efect are predarea fizicii prin metoda investigației asupra elevilor săi de la școala din Cristian.  „Le oferă posibilitatea elevilor de a învăța să gândească plecând de la situații reale, din viața de zi cu zi. Am aplicat și eu această metodă la clasă. Am fost doar facilitator, moderator, ghid al activităților de învățare. Spectator la spectacolul pe care elevii l-au creat”, povestește Daniela Sacarelis. Elevii au tras concluzii, au generalizat, au descoperit noțiuni precum forță, mișcare de rotație, echilibru, pornind de la situații din realitatea imediată. „Am adus viața de zi cu în clasă, iar din clasă am trimis-o din nou în lume, îmbrăcată în haine noi. Elevii mei au avut că temă pentru acasă să se dea în leagăne, să meargă cu bicicletă. Au învățat jucându-se. Unii elevi și-au învins emotivitatea, după ce au fost puși în situația de a-și argumenta răspunsurile, de a-și prezenta ideile, de a lucra împreună cu colegii de clasă”, spune Daniela Sacarelis.

Daniela Țepeș, profesor la Liceul Teoretic Ioan Cotovu din Hârșova, a lucrat, la rândul său, la noua programă. Spune că a văzut copiii înflorind atunci când a aplicat noua metodă de predare. „Există elevi care sunt în clasă pe post de mobilă. Nimeni nu-i întreabă nimic, ba, mai mult, li se spune: O să te trec clasa dacă stai cuminte. Din start, li se pune o etichetă, că elevul ăla nu poate, nu știe, nu are cum. Și atunci copilul ăla e tratat șase ore pe zi pe post de mobilă. Lucrul acesta este extrem de dureros. Vezi cum înfloresc elevii-mobilă, atunci când le acorzi un pic de atenție”, crede ea.

 

De la rezolvare algoritmică la luarea de decizii pentru găsirea unei soluții

În noua programă, elevul nu mai este descris drept un simplu receptor de informație. Misiunea profesorului devine aceea de a-l îndruma să formuleze întrebări, să caute proceduri experimentale prin care să investigheze anumite fenomene și să găsească modalități potrivite de a o face. După acești pași, elevul trebuie, potrivit noii programe, să ajungă să interpreteze corect datele și dovezile, să evalueze validitatea și relevanța concluziilor și să formuleze explicații valide.

În ceea ce privește rezolvarea de probleme, noua programă nu mai urmărește rezolvarea algoritmică sau cantitativă, pe care s-a bazat ani buni procesul de învățământ, ci mai cu seamă luarea de decizii care să ducă la o soluție.

„În concordanţă cu direcţiile de dezvoltare ale curriculumului naţional, programa şcolară pentru disciplina Fizică urmăreşte conceptualizarea şi transpunerea competenţelor-cheie în curriculum, în abordarea unitară a investigaţiei de tip ştiinţific, atât pe parcursul fiecărui an de studiu, cât şi pe întreg ciclul gimnazial; definirea unui set de competenţe generale şi specifice care vor fi formate la elevi prin selecţia structurată a conţinuturilor, dar și prin metodologia didactică folosită, care vizează echilibrul între dimensiunile conceptuală factuală şi procedurală ale cunoaşterii; abordarea interdisciplinară a conceptelor şi a metodelor experimentale din fizică, în vederea asigurării transferului achiziţiilor în situaţii nonformale; dezvoltarea capacităţii de rezolvare de probleme a elevului, privită nu numai în sensul restrâns de rezolvare algoritmică sau cantitativă a problemelor cât mai ales prin luarea deciziilor în urma derulării demersului investigativ pentru soluţionarea unei situaţii problemă”, se arată în documentul publicat pe site-ul Institutului de Științe ale Educației.

Competențele generale pe care programa la fizică le are în vedere sunt patru la număr: investigarea ştiinţifică structurată, în principal experimentală, a unor fenomene fizice simple, perceptibile; explicarea ştiinţifică a unor fenomene fizice simple şi a unor aplicaţii tehnice ale acestora; interpretarea unor date şi informaţii, obţinute experimental sau din alte surse, privind fenomene fizice simple şi aplicaţii tehnice ale acestora; rezolvarea de probleme/situaţii problemă prin metode specifice fizicii. Sunt competențe care, odată atinse, îi vor ajuta pe elevi pe parcursul întregii lor vieți.

 

Dezvoltarea competenței-cheie „a învăța să înveți”

În sugestiile metodologice făcute profesorilor, se arată că procesul de stabilire a competenţelor generale are la bază analiza profilului absolventului de gimnaziu, a competenţelor cheie europene şi a celor patru competenţe ştiinţifice de bază pe care, potrivit OECD, ar trebui să le dobândească un copil care iese din sistemul obligatoriu de educaţie. Demersul investigativ de tip științific  are drept elemente investigarea, explicarea şi interpretarea, iar în final rezolvarea problemei/situaţiei problemă pe baza rezultatelor primelor trei.

Sugestiile metodologice atrag atenția asupra faptului că achizițiile făcute de elevi în timpul orelor de fizică trebuie să fie transferabile în toate domeniile care vizează rezolvarea situaţiilor problemă în realitate și să aibă în vedere utilizarea gândirii critice în analiza informaţiei de tip ştiinţific, folosind surse multiple, dezvoltarea de raţionamente şi selecția informațiilor, dar și dezvoltarea competenței-cheie „a învăța să înveți”.

„În viaţa de zi cu zi tânărul se confruntă cu situaţii problemă a căror rezolvare nu presupune doar simpla găsire a unei soluţii, ci derularea unui demers investigativ de identificare a soluţiei optime şi durabile”, se arată în noua programă.

Un rol important în învățarea fizicii îl va avea experimentul, care face procesul de educație mai atractiv poate crea conflictul cognitiv, a cărui rezolvare să reprezinte contextul desfăşurării lecţiei sau să fie folosit pentru dezvoltarea abilităţii elevului în a derula proceduri specifice sau ca pretext pentru rezolvarea unei probleme.

La capitolul sugestii metodologice, este subliniat faptul că „în ideea încadrării în paradigma programei de fizică se recomandă modelul de proiectare a unităţilor de învăţare şi derulare a demersului didactic abordat în cadrul proiectului „Fizica altfel” disponibile pe site-ul www.edu.ro”.

Programul „Fizica Altfel”, care are la bază metoda învățării prin investigație științifică, a început în urmă cu cinci ani, fiind derutat de către Centrul de Evaluare și Analize Educaționale. În cadrul său, au fost formați peste 1.600 de profesori de fizică.