Titlul Programului: Consolidarea utilizării IBL în predarea fizicii

ParteneriHuman Invest, GTS Telecom

Finanțator: Romanian-American Foundation (Grant Agreement 336-2020)

Durata proiectului: 43 luni (august 2020 – martie 2024)

Scop si obiective:

Programul are ca scop îmbunătățirea alfabetizării științifice a elevilor români prin schimbarea modului de predare a științelor în școală, de la o predare formală și abstractă, spre abordări centrate pe elev (de exemplu, învățarea prin investigație). Datorită rezultatelor obținute în fazele anterioare, programul este pe cale sa producă o schimbare sistemică în educația științelor, moment în care “marketing”-ul alfabetizării științifice este absolut necesar astfel încât mai mulți oameni să audă despre el, să sprijine sau să adopte schimbările propuse.

 

Activități:

  1. Promovarea alfabetizării științifice în rândul comunității de profesori, a experților, decidenților și publicului generalist: 2 conferințe naționale pe tema alfabetizării științifice (aprox. 120 participanti/conferinta); întâlniri cu persoane cheie (15-20 persoane), întâlniri locale cu profesorii de știinte, autorități (estimat 12 întâlniri, 40 participanți/întâlnire); două seturi de materiale/ procese care care au ca scop o mai bună explicare a schimbărilor aduse de noua programă de fizică distribuite către aprox. 1000 de profesori; 3 rapoarte/policy-briefuri care aduc în discuție modificări ale politicilor publice; 3 evenimente de promovare a rapoartelor către stakeholderi relevanți (15-20 persoane/eveniment); 6-7 materiale pentru publicul larg (infografice, sinteze de o pagină, articole pe blog); o campanie de informare dedicată publicului generalist; 10 întâlniri cu decidenții;
  2. Dezvoltarea capacității instituționale a organizației: elaborarea, implementarea și evaluarea de strategii de fundraising și comunicare cu planuri de acțiune aferente pentru 2018 și 2019; acțiuni și campanii de fundraising; bază de date de donatori actualizată și consolidată; un colaborator nou cu expertiză în scrierea și implementarea de proiecte; grup de ambasadori consolidat și eficientizat prin organizarea de întâlniri de grup și individuale; rapoarte anuale ale organizației (2018, 2019) distribuite către 1.000 de stakeholderi relevanți; 4.000 de urmăritori ai paginii de Facebook a organizației.

logo-raf