Învățarea centrată pe competențe – de la proiectare la evaluare

Programul de formare ”Învățarea centrată pe competențe – de la proiectare la evaluare”

Este acreditat prin Ordin al Ministrului Educației nr. 4618/11.08.2021, fiindu-i alocate 25 de credite transferabile.

Grup țintă al programului de formare

Profesori de fizică, chimie și biologie din învăţământul preuniversitar.

Scopul programului de formare

Abilitarea profesorilor de științe (fizică, chimie, biologie) din învățământul preuniversitar pentru proiectarea, predarea și evaluarea curriculumului centrat pe competențe, în concordanță cu programa școlară și specificul clasei de elevi, cu accent pe strategiile didactice de tip investigativ.

Forma de învăţământ

 • Sistem online (online meeting/online)
 • Sistem Blended Learning (față-în-față/online)

Durată programului de formare

100 de ore, după cum urmează:

 • 50 de ore formare online-meeting /față-în-față – formare sincron
 • 47 de ore formare online – formare asincron
 • 3 ore pregătire și transmitere portofoliu profesional personal pentru evaluare finală.

Temele abordate în cadrul programului de formare

 • Învățarea centrată pe competențe. Repere teoretice
 • Competențe. Operaționalizarea competențelor
 • Teorii moderne ale învățării în paradigma centrării pe competențe
 • Formarea și dezvoltarea competențelor elevilor în contextul lecțiilor de științe
 • Învățarea prin investigație
 • Introducere în evaluarea centrată pe competențe
 • Profesorul facilitator al învățării
 • Adaptarea demersului didactic la specificul clasei de elevi
 • Scaffolding. Construirea auxiliarelor didactice pentru sprijinul învățării
 • Elemente de leadership situațional
 • Gestionarea neînțelegerilor elevilor
 • Învățarea online. Resurse. Probleme. Soluții posibile
 • Proiectarea didactică centrată pe competențe
 • Unitate de învățare. Realizarea planificării calendaristice
 • Proiectarea unității de învățare
 • Evaluarea competențelor
 • Teste de evaluare a competențelor
 • Itemi de evaluare a competențelor
 • Caracteristici statistice ale itemilor

Formarea online (asincron) cuprinde:

 • activități de studiu individual al suportului de curs şi al bibliografiei (e-learning);
 • activități de proiectare auxiliare didactice (fișe de investigație, fișe de lucru, materiale suport pentru predare/evaluare etc.);
 • activități didactice de exersare și dezvoltare a competențelor dobândite pe parcursul formării sincron, prin activități derulate cu clasa de elevi, aplicarea noțiunilor teoretice studiate la curs;
 • completarea unui jurnalul de învățare (cu observații privind aplicarea la clasă a noțiunilor studiate în cadrul cursului, probleme întâmpinate, soluții găsite și exemple de bune practici);
 • e-mentoring, din partea formatorilor, pentru clarificarea aspectelor abordate pe parcursul sesiunilor de formare sincron, pentru activitățile derulate cu clasa de elevi și pentru pregătirea portofoliilor personale în vederea evaluării finale;
 • schimb de bune practici cu formatorul și cu ceilalți cursanți.

Portofoliul profesional personal al participantului la programul de formare cuprinde următoarele aplicații:

 • planificare calendaristică semestrială, pentru o clasă;
 • proiectul unei unități de învățare sau cel puțin al unei secvențe de unitate de învățare, ce va conține cel puțin o activitate investigativă;
 • fișă de lucru asociată unei activități investigative (din cadrul unității de învățare);
 • un material de sprijin al elevului, pentru susținerea învățării în ritm propriu (în mediul online);
 • o grilă de autoevaluare a elevilor (inițială);
 • un test de evaluare finală, în care cel puțin o treime din itemi să fie construiți de cursant;
 • un jurnal de învățare, realizat pe parcursul activităților de formare online, cu observații privind aplicarea la clasă a noțiunilor studiate în cadrul cursului, probleme întâmpinate, soluții găsite și exemple de bune practici.

Cursuri de formare derulate în anul școlar 2021 - 2022

Seria I – Maramureș

FINANȚATOR: KFC România

Grupa 1: 

 • Perioada de desfășurare a cursului: 01.11.2021 – 04.02.2021
 • Număr cursanți: 30
 • Formatori: Carmen Ulici, Mandița Baiaș

Grupa 2: 

 • Perioada de desfășurare a cursului: 15.11.2021 – 14.02.2021
 • Număr cursanți: 30
 • Formatori: Carmen Ulici, Mandița Baiaș

Seria I – Vaslui

Grupa 1: 

 • Perioada de desfășurare a cursului: 22.11.2021 – 12.02.2021
 • Număr cursanți: 26
 • Formatori: Daniela Crizantema Nane, Irina Dumitrașcu

Cursuri de formare derulate în anul școlar 2022 - 2023

Grupa Teleorman

FINANȚATOR: Tenneco Shared Services Center

 • Perioada de desfășurare a cursului: 21.02.2023-20.05.2023
 • Număr cursanți: 25
 • Formatori: Maria Corcoveanu, Laurențiu Marin-Badea

Grupa Timiș

FINANȚATOR: Fundația Bosch

 • Perioada de desfășurare a cursului: 21.03.2023-31.05.2023
 • Număr cursanți: 25