În luna noiembrie a anului 2016, Ministerul Educației Naționale a trimis către toate inspectoratele școlare județene o scrisoare metodică prin care se recomandă profesorilor aplicarea la clasă a învățării prin investigației după parcurgerea programului de formare dezvoltat de CEAE. Este o recunoaștere a calității demersurilor realizate în cadrul proiectului Fizica alttfel. Mai multe informații aici.

În luna martie a anului 2017, a fost aprobată de Ministerul Educației Naționale noua programă de fizică pentru gimnaziu. Este pentru prima dată când programa abordează fizica din perspectiva investigației. Obiectivul principal al predării fizicii este acum cel de alfabetizarea științifică a elevilor, care le va permite acestora să își dezvolte capacitatea de a face raționamente corecte și găsi soluții la problemele cu care se confruntă. Accentul se mută de pe elevul învață ca să știe, pe elevul învață ca să știe să facă. Detalii aici și aici.

Am format până acum peste 2.300 de profesori de fizică din toate județele țării pentru a aplica la clasă metoda investigației; este vorba despre aproximativ o treime din numărul total de profesori. Astfel, s-a ajuns ca peste o sută cincizeci de mii de copii să beneficieze de acest mod de lucru.

Am extins abordarea și la chimie, demarând în luna aprilie 2017 proiectul Chimia altfel; am format deja peste 300 de profesori de chimie din județele AB, BN, CL, DB, DJ, GL și SB; am construit sugestii metodologice pentru clasele a VII-a, a VIII-a, a IX-a și a X-a. Impactul asupra copiilor este același ca la fizică.