Participarea profesorilor de fizică la cursul de formare reprezintă doar primul pas în procesul de schimbare (utilizarea metodei investigației la clasă).

Cel de-al doilea pas, la fel de important, este implicarea lor în mecanismul de sprijin (CEAE a construit o modalitate structurată de colaborare între profesori după ce ei termină cursul de formare). Acest mecanism de sprijin răspunde la 3 probleme:

  • Schimbarea modului de predare la clasă implică un efort mare din partea profesorilor având în vedere că este una de amploare. De această realitate s-au izbit și țările care au introdus de ani buni IBL, precum Germania, Italia, Polonia sau Portugalia. Mecanismul de sprijin propus de CEAE le ușurează profesorilor exersarea aplicării IBL la clasă și le permite schimbul de bune practici. În țările amintite mai sus se utilizează, de asemenea, un fel de mecanism de sprijin pentru profesori.
  • La puțină vreme după ce termină cursul de formare, chiar dacă o parte din profesori s-au obișnuit puțin să aplice metoda investigației la clasă, își dau seama de o altă dificultate: că nu au suficientă experiență pentru a putea aplica această metodă și altor categorii de elevi decât cei de nivel mediu (pentru astfel de elevi au fost gândite recomandările din Ghidul metodologic). Or, mecanismul de sprijin a fost gândit și pentru a-i ajuta pe profesori să învețe cum pot adapta activitățile de învățare din Ghid la nivelul elevilor din clasele la care predau. Ne dorim ca la încheierea mecanismului de sprijin profesorii de fizică să devină autonomi în adaptarea metodei investigației la nivelul clasei.
  •  IBL este foarte eficientă în a forma elevilor abilități importante, cum este capacitatea de a colabora/lucra în echipă (de multe ori elevii sunt puși să lucreze pe grupe). Din păcate, deși profesorii trebuie să-i ajute pe elevi să-și formeze această competență, ei au avut puține contexte care să-i ajute să și-o formeze/exerseze (numărul de ore din cadrul cursului de formare este prea mic pentru a se întâmpla asta). Prin urmare, întâlnirile regulate în grupurile de lucru vor fi și bune ocazii ca ei să-și îmbunătățească această abilitate.