În interacțiunea cu profesorii din această comunitate, ne gândim la crearea de contexte care să ajute la creșterea nivelul de pregătire al profesorilor din județele unde CEAE a derulat cursuri de formare. Printre instrumentele la care ne-am gândit ar fi: organizarea de webinarii pe diferite teme (care sunt de interes pentru profesori) și punerea la dispoziția acestora a unor resurse (fișe  dinamice, materiale cu recomandări pe chestiuni care țin de didactică și metodică etc.)

Temele propuse spre discuție de către CEAE (prin organizarea de webinarii sau prin materialele trimise) răspund unei nevoi pe care o parte a profesorilor o au – cea de a fi mai bine pregătiți.

WEBINARIILE „FIZICA ALTFEL”

W1 – Cum utilizam eficient fisele de lucru dinamice
W2 – Învățarea centrată pe competențe – proiectarea unității de învățare
W3 – Utilizarea instrumentelor Geogebra la orele de fizică
W4 – Construirea instrumentelor de evaluare