Despre proiectul ”Chimia altfel”

Proiectul urmărește schimbarea modului de învățare a chimiei, prin utilizarea metodelor inductive (de exemplu, metoda învățării prin investigație, a cărei utilizare și-a dovedit deja eficiența la fizică).
Durata: 16 luni
S-au implicat deja în susținerea acestui demers strategic BASF și Romgaz.

Etapa a II-a

Obiectivele proiectului:

 • Abilitarea a încă 200 de profesori de chimie să aplice la clasă noua abordare de învățare a chimiei;
 • Creșterea interesului elevilor pentru chimie, ca urmare a aplicării la clasă a noii abordări de către profesorii lor;
 • Conștientizarea opiniei publice și a autorităților asupra necesității schimbării modului de lucru la chimie.

Beneficiari direcți:

 • 200 de profesori de chimie, ce dobândesc abilitățile necesare aplicării la clasă a noii abordări și care aplică la clasă noul mod de lucru și oferă feedback asupra calității materialelor;
 • 10 profesori de chimie care își îmbunătățesc competențele de construire de UI și fișe de lucru în noua abordare;

Beneficiari indirecți:

 • Peste 6.000 de elevi din clasele a IX-a și a X-a, care studiază chimia cu profesorii implicați în proiect;
 • Comunitatea profesorilor de chimie din țară, care beneficiază, în urma derulării proiectului, de un ghid de lucru la clasă pentru clasele a IX-a și a X-a;
 • Părinții, experții în educație, autoritățile, care sunt informați despre avantajele noului mod de lucru și necesitatea utilizării acestuia la nivel național.

Activități:

 • Organizarea de cursuri de formare pentru 200 de profesori de chimie, ce au ca scop dobândirea de abilități de aplicare la clasă a noului mod de lucru; cursul Învățarea științelor – abordări metodologice moderne este acreditat DFC-MEN; mai multe detalii aici.
 • Organizarea unui workshop pentru stabilirea formei finale a UI și a fișelor de lucru;
 • Aplicarea la clasă de către cei 200 de profesori a unităților de învățare, pe parcursul unui an școlar;
 • Colectarea de feedback de la profesori și monitorizarea aplicării la clasă;
 • Revizuirea UI și a fișelor de lucru în urma feedbackurilor primite;
 • Organizarea unei conferințe naționale, ce va avea ca scop prezentarea rezultatelor demersului

Sponsori: