Despre proiectul ”Chimia altfel”

Proiectul urmărește schimbarea modului de învățare a chimiei, prin utilizarea metodelor inductive (de exemplu, metoda învățării prin investigație, a cărei utilizare și-a dovedit deja eficiența la fizică).
Durata: 16 luni
S-au implicat deja în susținerea acestui demers strategic BASF și Romgaz.

Etapa I

începe în martie 2017

Obiectivele proiectului:

 • Construirea a 15 unități de învățare și a fișelor de lucru aferente pentru 2 ani de studiu;
 • Abilitarea a 50 de profesori de chimie să aplice la clasă noua abordare de învățare a chimiei;
 • Abilitarea a 10 profesori să construiască unități de învățare și fișe de lucru în acord cu noua abordare de învățare a chimiei;
 • Creșterea interesului elevilor pentru chimie, ca urmare a aplicării la clasă a noii abordări de către profesorii lor.

Grup țintă:

Beneficiari direcți:

 • 50 de profesori de chimie, ce dobândesc abilitățile necesare aplicării la clasă a noii abordări și care aplică la clasă noul mod de lucru și oferă feedback asupra calității materialelor;
 • 10 profesori de chimie care își îmbunătățesc competențele de construire de UI și fișe de lucru în noua abordare;

Beneficiari indirecți:

 • Peste 1.500 de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, care studiază chimia cu profesorii implicați în proiect;
 • Comunitatea profesorilor de chimie din țară, care beneficiază, în urma derulării proiectului, de un ghid de lucru la clasă pentru clasele a VII-a și a VIII-a;
 • Părinții, experții în educație, autoritățile, care sunt informați despre avantajele noului mod de lucru și necesitatea utilizării acestuia la nivel național.

Activități

 • Conferința de lansare a proiectului; aceasta a avut loc pe 6 aprilie.
 • Organizarea de cursuri de formare pentru 50 de profesori de chimie, ce au ca scop dobândirea de abilități de aplicare la clasă a noului mod de lucru; cursul Învățarea științelor – abordări metodologice moderne este acreditat DFC-MEN; mai multe detalii aici. Cursurile au început pe 26 aprilie în județele DB și AB. Cele 4 zile de formare față în față s-au încheiat pe 7 mai. Vor urma evaluările finale ale cursanților.
 • Organizarea unui workshop de pregătire a unor profesori de chimie pentru construirea de UI în noua abordare;
 • Conceperea de unități de învățare și fișe de lucru pentru clasele a VII-a și a VIII-a (un semestru școlar);

Sponsori: