Scopul cursului îl reprezintă abilitarea profesorilor de științe (fizică, chimie, biologie) din învățământul preuniversitar pentru utilizarea metodelor, tehnicilor și procedeelor care dezvoltă la elevi gândirea critică și determină implicarea activă a acestora în explicarea proceselor naturale, tehnologice și sociale.

Scopul cursului îl reprezintă abilitarea profesorilor de științe (fizică, chimie, biologie) din învățământul preuniversitar pentru utilizarea metodelor, tehnicilor și procedeelor care dezvoltă la elevi gândirea critică și determină implicarea activă a acestora în explicarea proceselor naturale, tehnologice și sociale.