Scopul cursului îl reprezintă abilitarea profesorilor de științe (fizică, chimie, biologie) din învățământul preuniversitar pentru utilizarea metodelor, tehnicilor și procedeelor care dezvoltă la elevi gândirea critică și determină implicarea activă a acestora în explicarea proceselor naturale, tehnologice și sociale.