,,Învățarea științelor – abordări metodologice moderne este acreditat de Direcția Formare Continuă din cadrul MENCS prin OM nr. 3136/25.01.2017, fiindu-i alocate 20 de credite transferabile.

Grup țintă: profesori de fizică, chimie și biologie din învăţământul preuniversitar.

Scop: abilitarea profesorilor de științe (fizică, chimie, biologie) din învățământul preuniversitar pentru utilizarea metodelor, tehnicilor și procedeelor care dezvoltă la elevi gândirea critică și determină implicarea activă a acestora în explicarea proceselor naturale, tehnologice și sociale.

Durată: 80 de ore

Forma de învăţământ: zi şi la distanţă

Programul este structurat în 3 etape, după cum urmează:

I – stagiu de formare directă organizat în forma de învăţământ de zi, pe durata a 4 zile;

II – stagiu de formare la distanță;

III – stagiu de analiză şi evaluare 1 zi.

I – Stagiu de formare directă

Teme abordate:

 • Teorii moderne ale învățării.
 • Competența. Operaționalizarea competențelor.
 • Modele pentru evaluarea învățării: rețeaua Webb DOK. Matricea Hess.
 • Gândirea critică. Metode ale gândirii critice.
 • Învățarea experiențială. Ciclul lui Kolb. Stiluri de învățare.
 • Modele ciclice de învățare. Cadrul ERR.
 • Evaluarea. Metode și intrumente de evaluare. Construirea de itemi în paradigma IRT.
 • Leadership situațional II
 • Strategii didactice de dezvoltare a competențelor: investigație, proiect și modelare. Evaluarea competențelor

II – Stagiu de formare la distanță

Acesta presupune:

Studiu individual:

 • studiul bibliografiei indicate de formatori;
 • aplicarea la clasă a două unităţi de învăţare din ghidul metodologic;
 • reflecție individuală/autoevaluarea învățării proprii.

Interacțiune cu formatorul/alți profesori:

 • interacțiune pe platforma de comunicare:
  • accesare materiale bibliografice, elemente/instrumente suport;
  • discuții forum;
  • schimb de bune practici privind  utilizarea ghidului metodologic în activitatea curentă, la clasă, etc.
 • sprijin idividual din partea formatorilor, pentru:
  • clarificarea aspectelor abordate pe parcursul sesiunilor de formare directă;
  • proiectarea activităţilor didactice în conformitate cu ghidul metodologic;
  • pentru pregătirea portofoliilor în vederea susţinerii sesiunii de evaluare finală.

III – Stagiu de analiză şi evaluare

 • Constă în prezentarea unui jurnal de reflecţie asupra aplicării la clasă a două unităţi de învăţare din ghidul metodologic.

Noutati

Au început înscrierile pentru cursul Învățarea științelor – abordări metodologice moderne, în următoarele județe: CJ, DJ, OT, VL și în municipiul București. Înscrierile la curs se fac la inspectorii de specialitate din județele menționate.

Testimoniale

Primul lucru care mi-a atras atenția a fost deschiderea, nu doar spre teorii și metode noi, dar și deschiderea emoțională din partea profesorilor participanți la curs. Fiecare a venit cu curiozitate, cu emoție, dar și cu încredere la curs. S-au transpus în situația elevilor lor, au lucrat în echipă și au colaborat foarte frumos. Am mai observat nerăbdarea de a pune în practică noutățile, în principal metodele alternative de evaluare formativă.

Cristina Nicolăiță, formator OT

Activitățile desfășurate la acest curs mi-au permis să lucrez cu o mulțime de persoane diferite, sociabile și agreabile într-un mediu activ variat, spontan, chiar distractiv.
Formatorii ne-au împărtățit din entuziasmul și energia dumnealor; ne-am simtit apreciați pentru fiecare contribuție personală.
Aplicarea a tot ceea ce am învățat la acest curs la clasă cred că va fi o provocare pentru fiecare dintre noi, dar cu sprijinul formatorilor cu siguranță rezultatele vor fi remarcabile.

Cristina Lupu, profesor fizică, grupa DJ

Atmosfera de lucru a fost destinsă, captivantă, interesantă. Munca în echipă a dezvoltat spiritul de colaborare și cooperare între cursanți.
Iau cu mine o lecție, mereu actuală, despre schimbarea individuală, aplecarea profesorului, cu mai multă înțelegere, calm, încurajare, asupra elevilor săi. (...) Întrebarea nepusă: ...și totuși, am făcut totul pentru a fi un bun profesor?

Carmen Matei, profesor fizică, grupa MS

Am venit cu speranța de a afla lucruri noi, deosebite și bineînețeles aveam semne de întrebare. Informațiile...au fost multe, noi, cu mult mai multă aplicabilitate decât mă gândisem înițial. Nu am rămas cu întrebări nepuse, ci cu întrebări rezolvate, care s-au transformat în semne de exclamare pentru bucuria și plăcerea lucrurilor aflate, cu multă aplicabilitate.

profesor fizică, grupa DJ

Iau cu mine un schimb de experiență de neuitat, care mi-a dat prilejul să particip la o autentică activitate de învățare și formare. De acum înainte doresc ca metodele abordate la curs să se reflecte în activitățile mele la clasă.

Olga Stoica, profesor fizică, grupa MS

Toate activitățile au fost plăcute, confortabile și nu am întâmpinat dificultăți; doar uneori am ieșit din zona de confort, ceea ce nu este un lucru rău. Plecând de la curs voi încerca să fiu un profesor mai tolerant, mai înțelegător și să mă pun tot timpul în locul elevului meu.

profesor fizică, grupa DJ

Am fost antrenată în timpul activităților. Voi încuraja mai mult elevii să descopere fizica.
Cursul a fost o provocare pentru a deveni un profesor mai bun.

profesor fizică, grupa DJ

Ne-am cunoscut pe noi înșine, ne-am redescoperit și ne-am găsit noi valențe și talente. Principala lecție desprinsă a fost aceea că trebuie să ne schimbăm și noi.

profesor fizică, grupa DJ

În cadrul acestui curs am avut ocazia să cunosc alți colegi de fizică și să văd alte perspective și probleme cu care se confruntă aceștia. De asemena, am fost pusă în situația de a deveni elev și de a înțelege anumite probleme cu care elevii se confruntă atunci când învață.
Am învățat că atunci când proiectez o lecție trebuie să mă pun în locul elevului și să o adaptez mai mult la nivelul acestuia.

Ligia Dincă, profesor fizică, grupa DJ

Grupa Dolj

Grupa Olt

Grupa Mureș

Grupa Alba

Grupa Suceava

Sponsori