Acest curs de formare a fost acreditat de Facultatea de Fizică a Universității din București și a fost derulat în parteneriat cu Centrul de Evaluare și Analize Educaționale și Societatea Română de Fizică.  Facultatea de Fizică a desemnat-o ca responsabil al programului de formare pe doamna lector univ. dr. Cristina Miron.

Cursul s-a adresat profesorilor de fizică de gimnaziu și liceu.

Cursul a fost acreditat DGMRURȘ prin OM nr. 3365/29.04.2014. După finalizarea acestuia, a fost acordat atestat de formare continuă; s-au acordat 15 credite profesionale transferabile. Acreditarea cursului a expirat în aprilie 2017.

Durată: 60 de ore

Forma de învăţământ: zi şi la distanţă

Programul a fost structurat în 3 etape, după cum urmează:

 • stagiu de formare directă organizat în forma de învăţământ de zi, pe durata a 3 zile
 • stagiu practic organizat în forma de învăţământ la distanţă
 • stagiu de analiză şi evaluare – 1 zi.

I – Stagiu de formare directă

Teme abordate:

 • Paradigme educaţionale în predarea-învăţarea fizicii;
 • Constructivismul – noi dimensiuni de formare a competenţelor la elevi;
 • Metodele gândirii critice şi cadrul ERR;
 • Metode didactice asociate modelului de predare-învățare bazat pe investigație: investigaţie, proiect, modelare și rezolvare de probleme;
 • Leadership situațional II;
 • Proiectarea şi planificarea unităţilor de învăţare;
 • Metode şi instrumente de evaluare.

II – Stagiu de formare la distanță

Acesta presupune:

 • studiu individual pe baza bibliografiei indicate de formatori;
 • aplicarea la clasă a două unităţi de învăţare din ghidul metodologic;
 • interacțiune pe platforma de comunicare (accesare materiale, discuții forum etc.);
 • ajutor din partea formatorilor, ce constă în:
  • clarificarea aspectelor abordate pe parcursul sesiunilor de formare directă;
  • sprijinirea profesorilor pentru proiectarea activităţilor didactice în conformitate cu ghidul metodologic;
  •  colectarea de feed-back de la profesori privind modalitatea de utilizare a unităţilor de învăţare şi a ghidului metodologic în activitatea curentă la clasă;
  •  consiliere acordată cadrelor didactice pentru pregătirea portofoliilor în vederea susţinerii sesiunii de evaluare finală.

III – Stagiu de analiză şi evaluare

Pentru participarea la evaluare este necesară realizarea unui jurnal de reflecţie asupra aplicării la clasă a două unităţi de învăţare din ghidul metodologic.

Testimoniale

„Un curs care a răspuns dorinței de a ieși din tiparele clasice. Curs bine structurat, bine gândit, bine prezentat. Prezentare clară, concisă, logică… Atmosferă relaxată, (…) teme care incită la reflecție, la modalități noi de abordare a lecțiilor”.

„Cred că de multe ori m-am simțit asemenea unui elev, am învățat lucruri noi și m-am simțit foarte bine integrată în grupele cu care am lucrat. Colaborarea și interacțiunea cu colegii au fost remarcabile”.

„Cursul a răspuns pe deplin așteptărilor personale, prin faptul că am primit informații utile, am avut posibilitatea de a împărtăși cu colegii practici de succes, mi-a deschis noi orizonturi de predare a fizicii”.

„Un curs care a răspuns dorinței de a ieși din tiparele clasice. Curs bine structurat, bine gândit, bine prezentat. Prezentare clară, concisă, logică… Atmosferă relaxată, (…) teme care incită la reflecție, la modalități noi de abordare a lecțiilor”.

„Cred că de multe ori m-am simțit asemenea unui elev, am învățat lucruri noi și m-am simțit foarte bine integrată în grupele cu care am lucrat. Colaborarea și interacțiunea cu colegii au fost remarcabile”.

„Cursul a răspuns pe deplin așteptărilor personale, prin faptul că am primit informații utile, am avut posibilitatea de a împărtăși cu colegii practici de succes, mi-a deschis noi orizonturi de predare a fizicii”.

Curs de formare de formatori

Împreună cu partenerii noştri de la Human Invest, am construit un program de training pentru a pregăti viitorii formatori înainte ca aceștia să deruleze cursuri de formare cu profesorii de fizică.

Prima parte a programului abordează teme precum:

Managementul schimbării (definirea schimbării, atitudini față de schimbare, modalități/tehnici de propagare și instituționalizare a unei schimbări etc.);

Leadership situațional II – necesar pentru înțelegerea etapelor învățării, a nivelurilor de dezvoltare ale participanților la procesul de învățare, adaptarea stilului personal la nevoile diferite ale celorlalți, asociate fiecărui nivel în parte;

Principiile învățării la adulți (teorii ale învățării, domenii ale învățării, planificarea programelor de învățare și urmărirea rezultatelor);

Designul elementelor de conținut ale unui curs și principiile cheie după care se îmbină diferitele activități de training într-un design de curs.

A doua parte a programului are în vedere susţinerea unei sesiuni de formare în fața celorlați colegi care urmează să devină formatori. Se acordă feedback direct atât de către trainer, cât și de către colegi. Scopul este ca fiecare viitor formator să-și îmbunătățească abilitățile și să descopere care stil de formare i se potrivește mai mult.

După finalizarea programului de formare, noii formatori vor beneficia de sprijin nu doar din partea unor formatori cu experienţă, care îi consiliază în designul şi derularea sesiunilor de formare, ci şi din partea echipei de proiect. Organizăm atât workshopuri, cât şi discuţii regulate pe Skype.

Curs Dâmbovița

Curs Suceava

Curs Buzău

Curs Sibiu

Cursurile sunt finantate de:

Cursul de formare de formatori este finanțat de:

Și este derulat cu sprijinul Hotel Escalade